Instructors


Filipino translations for
instructors:

  • Mga… guro
  • Mga… titser
  • Mga… tagapagturo
  • Mga… maestro / … maestra

 

Advertisements